GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Vedení školy informuje

Dovolujeme si vkládám na toto místo všechny náše zprávy, které budou ve svém sledu připomínat běh událostí letošního školního roku.

Nenechte si ujít další listopadové události 

 • pokračují akce připomínající dobu 17. listopadu 1989 - dobové hity, školní výstava, kterou nelze na chodbách školy přehlédnout - učebnice doby předrevoluční, rozdávání trikolóry jako symbolu svobody a demokracie, celá škola je vyzdobena dobovými plakáty, výstavní panely zachycují vzpomínky a zážitky té doby, připomínáme  si revoluci po jednotlivých dnech a událostech. Samostatná výstava je věnovaná Václavu Havlovi.
 • pondělí 18. 11. - 15.00, vestibul školy, slavnostní odhaleni renovovaného pietního místa (viz pozvánka mezi aktualitami)
 • úterý 19. 11 - přímý účastník demonstrací na Národní třídě v hodinách dějepisného semináře a ve 4. A (p. Ježek)
 • pátek 29. 11. - Den otevřených dveří - prohlídky školy s průvodci od 13.00 hodin
 • do všech kabinetů jsme zřídili přímé telefonní linky, v nejbližší době přidáme kontakty na web

Připravujeme nový moderní školní web s aktuálními informacemi, který pro nás všechny chystáme jako zasloužený vánoční dárek!

Srdečně,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková                                 

--------------------------------------------------------------------------

Co nás čeká v listopadu              

Je za námi další měsíc, který byl ve znamení úžasných sportovních výkonů (1. místo v celorepublikovém kole v přespolním běhu), několika exkurzí (Praha – ČNB, Rudolfinum, Národní galerie), týdenního pobytu na Sicílii v rámci projektu Erasmus+ nebo třeba ozvláštnění výuky komentovanou prohlídkou na místním hradu a zámku.

V měsíci následujícím budeme rovněž činorodí, namátkou z toho, co nás čeká, co chystáme  a na co se těšíme:

 • Beseda s disidenty Petruškou Šusterovou a Petrem Placákem, moderátorem besedy bude historik Libor Svoboda;
 • Školní sbor Zanoty pod vedením sbormistryně Květy Pilné vystoupí na Fakultě managementu s oratoriem Eversmiling Liberty;
 • V rámci 30-ti let trvajícího partnerství mezi Gymnáziem Vítězslava Nováka a Max Born Gymnasiem Neckargemünd se uskuteční přednáška s názvem Jak to všechno začalo… Jedná se o besedu žáků se zakladateli partnerské výměny škol o jejich zkušenostech a zážitcích;
 • František Stárek bude mít přednášku na téma Život a hudba v disentu, Charta 77;
 • Do hodin dějepisu přijdou vyprávět přímí účastníci tzv. Sametové revoluce;
 • Někteří žáci se budou podílet na akci pořádané Pamětí národa v rámci Dne válečných veteránů. Při této příležitosti se pořádá veřejná sbírka, při které si lidé mohou pořídit vlčí mák – symbol Dne válečných veteránů - a uctít tak životy lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii a přispět na dokumentaci vzpomínek pro archiv Paměť národa;
 • V interiéru školy  se žáci a učitelé postarají o výzdobu dobovými materiály
 • Proběhne módní přehlídka, zazní hudební hity – to vše v duchu osmdesátých let minulého století
 • Již v říjnu jsme začali s rekonstrukcemi některých kabinetů, které budou nově vybaveny, velkou změnou v následujících týdnech projde areál sborovny a vedení školy
 • Pří příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva bychom rádi ve vestibulu školy slavnostně odkryli obnovené pamětní desky se jmény válečných obětí z řad absolventů našeho gymnázia

Dovolujeme si Vás pozvat na rodičovské schůzky, které proběhnou ve středu 20. 11.2019

Přijměte také srdečné pozvání na Den otevřených dveří na GVN 29. 11. O průběhu obou akcí Vás budeme co nejdříve detailně informovat.

Srdečně,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková       

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen je tady, co všechno je za námi

Měsíc září uplynul jako voda, byl plný zajímavých setkání, nových událostí i vzácných okamžiků. O některých jsme Vás v průběhu měsíce září již informovaly, další si dovolíme shrnout nyní.

Dějepis: Žáci 5. A a 4. B absolvovali přednášku v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií na téma Jezuité a Jindřichův Hradec. Žáci 1. C se v průběhu pietní akce Kameny zmizelých seznámili s osudy rodiny Schulzovy.

Pasování nováčků: Do stavu studentského byli slavnostně pasováni žáci 1. A, 1. B a 1. C.

Na zkušenou do Německa: Žáci německého jazyka měli možnost absolvovat přednášku na téma Na zkušenou do Německa, kde byli seznámeni s možnostmi studijních možností v Německu.

Přespolní běh: Ve spolupráci s DDM Jindřichův Hradec jsme poskytli zázemí pro konání tradičního přespolního běhu, ve kterém jsme dosáhli výborných výsledků.

Atletický pohár: V soutěži o Středoškolský atletický pohár jsme postoupili do krajského kola, kde jsme získali stříbrnou medaili. Gratulujeme a děkujeme našim sportovcům i učitelům TV.

Preventivní program: Žáci 3.A a 4.A se  zúčastnili programu Skrytá nebezpečí internetu, který pořádá společnost ACET, ČR, z.s. Program je součástí primární prevence. Tímto děkujeme Spolku pro rozvoj GVN Jindřichův Hradec za finanční úhradu semináře v plné výši.

Erasmus+: žáci naší školy odcestovali v rámci mezinárodního projektu na Sicílii, kde absolvují další z řady aktivit ve souladu se zněním projektu „ We can´t change the whole world but we can at least make the change“ .

Burza škol: Na začátku měsíce října jsme se zúčastnili tradiční Burzy škol na Fakultě managementu, kde jsme poskytovali informace o možnostech studia na naší škole a srdečně zveme veřejnost na Den otevřených dveří na GVN 29. 11. 2019. Bližší informace včas uveřejníme na webových stránkách školy.

Kromě pečlivého zajišťování každodenní výuky se těšíme na další exkurze, přednášky, besedy a osobnosti, se kterými se chceme setkat. V říjnu například pojedou naši žáci do Prahy, ve spolupráci se svými učiteli připravují několik akcí v rámci oslav vztahujících se k 30. výročí 17. listopadu a také se chystáme na inspirativní setkání se zakládajícími členy tradiční partnerské výměny mezi Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a Gymnáziem Maxe Borna v Neckargemündu.

O všem zajímavém Vás budeme opět informovat,

s úctou

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září – měsíc začátků, nových zážitků, úkolů i výzev

Měsíc září je návratem do školních lavic, za učitelskou katedru, ke každodenním povinnostem. U nás na gymnáziu se od zahájení nového školního roku 2019 / 2020 událo několik zajímavých aktivit, započaly nové projekty a mnohé další připravujeme.

Pěvecký sbor ZANOTY – nový školní rok jsme zahájili za doprovodu našeho úspěšného pěveckého sboru, který pokračuje díky nadšené sbormistryni Květě Pilné ve své činnosti

Otevření hlavního vchodu bylo asi největším překvapením pro naše žáky – chceme jim tím dát najevo, že jsou tím nejdůležitějším, co naše gymnázium má.

Adaptační kurzy - první zářijový týden je v Malém Ratmírově absolvovali žáci primy, po nich si je i se sportovním kurzem užili žáci prvních ročníků. Snad jsme jim tímto nevšedním zážitkem usnadnili vstup do nového prostředí a kolektivu. Velký dík za organizaci kurzů, za nadšení, invenci a obětavost patří všem učitelům v čele s naší školní psycholožkou!

Plavecký výcvik a kurzy bruslení pro žáky nižšího gymnázia -  čtvrtek 12. 9. se nesl ve znamení sportu. Žáci primy zahájili plaveckým výcvikem, příští týden se přidají žáci sekundy; žáci tercie a kvarty mají za sebou první lekci školy bruslení. Obě dvě sportovní aktivity budou probíhat v průběhu školního roku a my držíme pěsti, ať vše probíhá ve sportovním duchu a s elánem.

Rodilí mluvčí se zapojují do výuky – na našem gymnáziu jsme přivítali nové kolegy, pány Urse Gysela a Petera Dunna, kteří povedou kroužky konverzace v německém a anglickém jazyce.

Zahraniční žáci – na podporu výuky cizích jazyků jsme podpořili i zapojení zahraničních žáků do běžné výuky, Emmu a Jonaha ze Spojených států amerických a Ahmeta z Turecka, kteří na gymnáziu stráví celý školní rok. Budou nedílnou součástí vyučování a pevně věříme v obohacení nás všech - po stránce jazykové, sociální, kulturní, ale zejména té lidské.

Basketbalová akademie – naše gymnázium umožnilo studium pěti žákům z tzv. GBA Academy, která se od tohoto školního roku v Jindřichově Hradci stará o všestranný sportovní rozvoj žáků, jež usilují o sportovní basketbalové angažmá v zahraničí. Akademie velice pečlivě dbá na disciplínu nejen sportovní, ale rovněž vyžaduje vynikající studijní výsledky. Ty jsou totiž zásadní podmínkou pro možné získání stipendia na některé z amerických vysokých škol.

Nový školní časopis – vypadá to, že se na začátku letošního školního roku dočkáme vydání prvního čísla nového školního časopisu, které vyjde při příležitosti 30. výroční 17. listopadu. Díky němu Vás čeká spousta překvapení, redakce má mnoho nevšedních nápadů, známe už i název časopisu (jeho prozrazení necháme právě na redakci) – všem redaktorům držíme palce!

Školní psycholožka – v rámci školního poradenského pracoviště u nás začala intenzivně pracovat Mgr. Nikola Bílá, jejíž přítomnost vnímáme jako velice důležitý prvek v celkovém soukolí vzdělávacího procesu.

Zjednodušení orientace v budově - nejen noví kolegové a aktivity, ale i budova školy zaznamenává postupné proměny a rozkvěty. První v pořadí je zjednodušení orientace v budově – nově byly označeny všechny učebny i kabinety. 

ERASMUS + - pokračujeme v mezinárodním projektu, naše učitele i žáky čeká v říjnu cesta do Itálie

Jak je zřejmé, rozbíhá se mnoho nového a další nás čeká.

Přejeme všem našim žákům pevné zdraví, chuť poznávat a učit se všemu novému.          

Srdečně,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková, GVN

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2019/2020 zahájen

Gymnázium otevřelo v pondělí 2. září 2019 své dveře Vám, žákům naší školy, ale do budoucna k užitečné spolupráci i Vašim rodičům, blízkým a kamarádům. Začal školní rok 2019/2020, do kterého vstupujeme s velkou nadějí. Ano, vchod hlavními školními vraty bude od tohoto školního roku otevřený všem, a to doslova. Kéž by se navíc stal i symbolem otevřené spolupráce s Vámi všemi, kterým není osud této úctyhodné instituce lhostejný.

Přejeme Vám i nám, ať do naší školy v tomto školním roce vstoupí stabilita, radost z poznaného, ať vědění je provázeno smíchem a nadšením, ať do naší školy chodíme s hlavou hrdě vztyčenou, ale s pokorou v duši, ať k sobě nalézáme cestu skrz přátelství a úsměv, ať lidská slušnost a úcta člověka k člověku není jen frází, ale naplněnou skutečností.

Zde motto pro letošní školní rok:

Neptej se, co může škola udělat pro Tebe, ale co můžeš Ty udělat pro svou školu.

Srdečně a s úctou,

Anna Kohoutová a Lenka Vetýšková  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení žáci, kolegové, rodiče, široká veřejnosti,

dne 16. srpna 2019 jsem byla jmenovaná ředitelkou jindřichohradeckého gymnázia a ráda bych Vám i touto cestou sdělila, že přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu a že se můžete jen těšit na události, které Gymnázium Vítězslava Nováka čekají.

Do funkce svého statutárního zástupce jsem si zvolila Mgr. Lenku Vetýškovou, která mě bude zastupovat v mé nepřítomnosti a bude nedílnou součástí nového vedení školy. Jako zástupkyně ředitelky bude mít na starost veškerou agendu pedagogického procesu. Ostatní pozice ve škole zatím zůstávají nezměněny. Nová vedoucí školní jídelny byla přijata ještě bývalým vedením školy, jsem si jistá, že i na této pozici bude vše fungovat naprosto uspokojivě.

Všichni pedagogičtí pracovníci vědí o svých úvazcích na aktuální školní rok, připravuje se rozvrh hodin pro všechny třídy – pokusíme se jej vyvěsit nejpozději ve čtvrtek 29. srpna 2019 prostřednictvím těchto webových stránek.

Rodiče žáků primy a prvních ročníků již obdrželi detailní informace o adaptačních kurzech, které jsou pro ně připraveny v Malém Ratmírově a které pilně připravuje nová školní psycholožka spolu s třídními učiteli a učiteli tělesné výchovy.

Školní rok začíná pro učitele již v pondělí 26. srpna, kdy se sejdou k úvodní provozní poradě a seznámí se s plánem činnosti na nový školní rok, s personálním obsazením všech funkcí ve škole a se všemi detaily organizace školního roku.

Těším se na spolupráci se všemi a jsem odhodlaná poskytnout svou energii a zkušenost ve prospěch všech nadšených a vzděláníchtivých studentů a nadšených učitelů. Mým cílem je pečlivě dohlížet na provoz školy a připravit jej na předání novému řediteli, který by měl vzejít z říjnového výběrového řízení.

Děkuji všem, kteří mi obětavě pomáhají v těchto týdnech s pracemi na přípravě nového školního roku, děkuji i bývalému vedení školy za transparentnost při předávání veškerých informací a administrativy.

Díky bývalému panu řediteli Davidu Hemberovi je připravena spousta zajímavých plánů a konstruktivních návrhů rozvoje gymnázia – navázání na ně bude ale úkol pro mého nástupce. Moc mu při tom budu držet palce.

Ujišťuji Vás tímto, že gymnázium je ve výborné finanční kondici, je připraveno na reformu financování regionálního školství, má velmi uspokojivě naplněné třídy, připravené učitele, zajištěn provoz a nic nebrání tomu, aby byl rozjet další rok v jeho úctyhodné historii.

Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy

Soubory:


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

 • 09. 12. 2019 - Divadlo, film a hudba v jeden den

  Mikuláše jsme tento rok oslavili s celou třídou 3.B a některými studenty z 2.B a 2.C výletem do Prahy. Vyjížděli jsme již v 8 hodin, více...

 • 09. 12. 2019 - Blázníš?No a!

  Ve středu 4. 12. 2019 se třetí ročník zúčastnil zajímavého preventivního programu, o kterém sami žáci přinášejí krátkou reportáž: Ve více...

 • 08. 12. 2019 - Den latiny

  Den latiny Ve čtvrtek 28. 11. se třináct studentů naší školy zúčastnilo již osmého ročníku Dne latiny na Filozofické fakultě Univerzity více...

 • 08. 12. 2019 - Paměť národa - sbírka

  Naše škola se aktivně zapojila do celonárodní sbírky Paměť národa. Ve škole jsme umístili kasičku, žáci 4. C nabízeli máky ve městě. více...

 • 06. 12. 2019 - Beseda s disidenty Petruškou Šustrovou a Petrem Placákem

  V pondělí 2.12. se konala poslední beseda k 30. výročí sametové revoluce, během které se naši studenti měli možnost potkat s novinářkou více...

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři