GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Profil školy

Gymnasium logo

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní
školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání.
 

Hlavní směry studia

Humanitní vzdělání – jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština. Latina jako volitelný nebo nepovinný předmět. Ostatní společenskovědní obory, historie, zeměpis, zsv a jim odpovídající semináře.
Přírodovědné vzdělání – matematika, fyzika, chemie, biologie, deskriptivní geometrie s následným rozšiřováním získaných znalostí v praktických cvičeních (v laboratořích) a v seminářích.
Informatika, výpočetní technika - po všeobecné přípravě se výuka ve vyšších ročnících rozděluje na uživatelský kurz zaměřený na využití počítačů v podnikatelské a individuální praxi včetně základů administrativy, kurz technické skladby
počítače a základy programování.
 ● Estetika, kultura - estetická výchova se vyučuje ve složkách hudební a výtvarné, rozšířené o dějiny umění.
 ● Tělesná výchova - je doplněna letními sportovními a zimními lyžařskými výcvikovými kurzy, kroužkem míčových her, plavání a golfu.
 
 
Vyučování téměř všech předmětů je doplňováno praktickou činností a exkurzemi v ČR i v zahraničí. Čtyři knihovny bohatě vybavené odbornou literaturou a beletrií, domácí i cizojazyčnou, moderní učebny i kabinety přírodovědných předmětů jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou výchovně vzdělávací práci. Studenti gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků, na vysoké školy je přijímáno 80–90 % všech absolventů. Škola má rozvinuté partnerské vztahy s gymnázii v německém Neckargemündu, rakouském Kremsu a Zwettlu a slovenských Zlatých Moravcích. Na těchto školách organizujeme výměnné pobyty našich žáků a dále uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii a jiných zemích. Každým rokem
odjíždějí díky spolupráci Rotary International Clubu jeden až tři žáci do Ameriky a na oplátku hostíme u nás studenty z Kanady, USA, Mexika či Brazílie. Podílíme se na realizaci projektů ASP UNESCO, při nichž mimo jiné reprezentujeme Českou republiku. Jsme partnerská škola skupiny ČEZ. Žáci se mohou ve třetím ročníku zúčastnit tří denního studijního pobytu v JE Temelín.
V zájmové a mimoškolní činnosti dominují akce kulturní a sportovní. Studentská samospráva organizuje každoročně maturitní ples, Majáles a další akce. Významně se podílíme na kulturním životě města organizováním přednášek, koncertů, divadelních představení z vlastní autorské tvorby studentů, výstav výtvarných prací žáků aj.
 
 
Na škole pracují kroužky dramatické výchovy a pěvecký sbor. Sportovní klub dosahuje výborných umístění v národních kolech středoškolských soutěží. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Součástí školy je vlastní školní jídelna.
V roce 2008 byl zahájen projekt Půdní vestavba GVN, fi nancovaný z fondů EU – ROP NUTS II Jihozápad a Jihočeského kraje. Tento projekt byl v r. 2010 ukončen. Od školního roku 2010-2011 již žáci budou moci využívat nově vybudované prostory. Komplexnost projektu je završena bezbariérovým přístupem.

 


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

 • 12. 11. 2019 - Výstava "Protentokrát"

  Studenti dějepisného semináře navštívili dne 12.11. výstavu „Protentokrát“ Čechy a Morava – Jindřichův Hradec a zlomové okamžiky roku více...

 • 12. 11. 2019 - Renovace pietního místa

  Při příležitosti výročního Mezinárodního dne studentstva zveme na slavnostní odhalení renovovaného pietního místa ve vestibulu školy: více...

 • 11. 11. 2019 - Život a hudba v disentu a Charta 77

  Žáci maturitních ročníků a další zájemci z řad žáků i pedagogů našeho gymnázia s velkým zájmem vyslechli přednášku na téma "Život a hudba více...

 • 09. 11. 2019 - Den válečných veteránů

  Ve spolupráci s organizací Paměť národa se i naše škola zapojila do projektu u příležitosti Dne válečných veteránů, který se 11.11. stal více...

 • 09. 11. 2019 - Akce k připomenutí 17. listopadu 1989

  V rámci 30. výročí tzv. sametové revoluce jsme na naší škole přichystali několik přednášek a doprovodných akcí, kterými si chceme toto více...

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři